Доквалификација

    Доквалификацију уписују кандидати са завршеним трећим степеном образовања са жељом за стицањем дипломе четвртог степена, одговарајућег образовног профила здравствене струке.

Документација потребна за упис:

сведочанства о завршеним разредима

диплома о завршеном испиту

извод из матичне књиге рођених

фотокопија личне карте

Ми гарантујемо успех !

За све потребне информације, можете нам писати на:

office@mmilankovic.edu.rs

или нас позвати на:

011 3530 600
064 88 66 900