О школи “Милутин Миланковић”

    Средња школа „Милутин Миланковић” у Београду је прва приватна гимназија и медицинска школа у Србији, основана 2004. године. Верификована решењем Министарства просвете и спорта Републике Србије бр. 022-05-110/2004-03.

    Основни циљ наше школе је оспособити младе за самосталан стручни рад након завршетка четворогодишњег образовања и припремити их за наставак школовања на високошколским установама. Омогућавамо и ванредно школовањe, преквалификације и доквалификације.

    У сагледавању сваког ученика као посебне личности, припремамо га за будуће занимање усклађујући његове жеље и могућности. Циљ нам је да младе генерације оспособимо за успешан живот и рад.

Школа се определила за образовно-васпитне профиле у области здравства и социјалне заштите као и  општи гимназијски профил  у четворогодишњем трајању. Школовањем или преквалификацијом и доквалификацијом за ове образовне профиле добијају се звања:

 

Ми гарантујемо успех !

За све потребне информације, можете нам писати на:

office@mmilankovic.edu.rs

или нас позвати на:

011 3530 600
064 88 66 900